• 1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról

 • 149/1997.(IX.10) Korm. rendelet a gyámhatóságról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

 • 15/1998. (IV.30) NM. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

 • 96/2000. (XII. 11.) OGY. határozata a kábítószer probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program elfogadásáról.

 • 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendele a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

 • 72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről

 • 1/2000. SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. M: 6/2003. (II. 26.) EszCsM rendelet

 • 45/2003. (IV.3.) OGY. határozat a családon belüli erőszak megelőzésére és hatékony kezelésére irányuló nemzeti stratégia kialakításáról

 • az 1991. évi LXIV. törvénnyel kihirdetett, 1989. november 20-án kelt New York-i Gyermekjogi Egyezmény