• 1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról
 • 149/1997.(IX.10) Korm. rendelet a gyámhatóságról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
 • 15/1998. (IV.30) NM. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
 • 96/2000. (XII. 11.) OGY. határozata a kábítószer probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program elfogadásáról.
 • 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendele a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
 • 72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről
 • 1/2000. SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. M: 6/2003. (II. 26.) EszCsM rendelet
 • 45/2003. (IV.3.) OGY. határozat a családon belüli erőszak megelőzésére és hatékony kezelésére irányuló nemzeti stratégia kialakításáról
 • az 1991. évi LXIV. törvénnyel kihirdetett, 1989. november 20-án kelt New York-i Gyermekjogi Egyezmény