Skip to main content

Köszöntöm a Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ honlapján!

Örülök, hogy megtisztelt bennünket azzal, hogy érdeklődik intézményünk iránt és meg kíván ismerkedni a Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ által nyújtott szolgáltatásokkal, lehetőségekkel.

Keresse családgondozóinkat, ha:

 • - nehéz élethelyzetbe került, és szociális, mentálhigiénés vagy életvezetési tanácsra van szüksége, vagy ügyei intézésében segítséget igényel,
 • - többet szeretne tudni a szociális, családtámogatási és társadalombiztosítási ellátásokról és formáiról, vagy segítséget kér azok igénylésében,

 • - családi problémái, konfliktusai vannak, és nem tudja egyedül megoldani,
 • - Ön, vagy gyermeke családon belüli erőszak áldozata,
 • - Ön várandós anya, és nehéz élethelyzetbe került, tanácsokra, segítségre van szüksége,
 • - nehéz anyagi helyzetbe került, adósság terhekkel küzd,

 • - elveszítette munkahelyét, vagy már tartósan munkanélküli, és segítségre lenne szüksége ahhoz, hogy újra munkát találjon.

Kedves gyerekek és fiatalok!

Bátran fordulhatsz hozzánk, ha:

 • - gyermeki, fiatalkori panaszaidat, problémáidat nincs aki meghallgassa,
 • - bántalmaznak, nem tartják tiszteletben jogaidat,
 • - úgy érzed, hogy elhanyagolnak, nem törődnek veled,
 • - úgy érzed, hogy problémáid megoldásában felnőtt segítségére van szükséged, de nem tudsz kihez fordulni.

Felajánljuk személyes segítségünket, vagy keresünk olyan szakembert, aki tud Neked segíteni, szükség esetén megszervezzük a gyermekjogi képviselővel való találkozásodat.

Nagy Beatrix
intézményvezető

Szolgáltatásaink

Családsegítés

„A családsegítés a szociális és mentális problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megelőzése céljából nyújtott szolgáltatás.„

Gyermekjóléti szolgáltatás

„A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését.

Készenléti szolgálat

A szolgálatot állandóan hívható telefonszám biztosításával szervezzük meg, a készenlétben lévő munkatárs segítséget nyújt, vagy segítséget mozgósít a Jászberényi Járás területén élő gyermekeket érintő krízishelyzetekben.

36 70 327 2773

Speciális szolgáltatások

- Jogi tájékoztatás
- Pszichológiai tanácsadás
- Családkonzultáció
- Kapcsolattartási ügyelet, meditáció
- Óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás
- Szociális diagnózis felvétele
- Kórházi és utcai szociális munka

Köszönjük a TESCO újabb támogatását

Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ

Ezúton is szeretnénk kifejezni köszönetünket a Tesco-Globál Zrt. Jászberényi Áruházának, ahonnan 2016 januárjában ismét nagy értékben és nagy mennyiségben ajánlottak fel részünkre különféle gyermek ruhákat, játékokat, tartós élelmiszereket, háztartási és egyéb használati eszközöket …

A TESCO újabb jótékony célú támogatása

Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ

A Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat integrált intézményként két alapfeladatot lát el a településen: a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást. A Szolgálat a családsegítés keretében a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget…