A Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ 2019. 02. 21-én rendezte meg ÉVES SZAKMAI TANÁCSKOZÁS-át. Ennek keretében feladatunk az előzetesen összegyűjtött információk és a tanácskozás tapasztalatai alapján minden év március 31-éig elkészíteni a település éves jelzőrendszeri intézkedési tervét, mely tartalmazza

  • a jelzőrendszeri tagok írásos beszámolóinak tanulságait,
  • az előző évi intézkedési tervből megvalósult elemeket,
  • az éves célkitűzéseket, és
  • a településre vonatkozó célok elérése és a észlelő és jelzőrendszeri működés hatékonyságának javítása érdekében tervezett lépéseket.